ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί και έχει φέρει με επιτυχία εις πέρας τα έργα που της ανατέθηκαν από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Παρέχουμε χωματουργικές εργασίες, διαχείρηση αδρανών υλικών, εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις, εκσκαφές, ακόμα και σε περιορσμένους χώρους.